Avís legal

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ANTONI MATAS OLIVERAS informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ANTONI MATAS OLIVERAS informa de les següents dades:

RAÓ SOCIAL ANTONI MATAS OLIVERAS
NIF 77611044M
dígits del codi postal CL GRAN 111 08310, ARGENTONA (BARCELONA) 
ADREÇA ELECTRÒNICA tastetss@hotmail.com
TELÈFONS 937972778
REGISTRE MERCANTIL tom ……, foli ……, full …… i inscripció ……
OBJECTE PRINCIPAL Informació sobre productes de pastisseria

Usuari i règim de responsabilitats:

La navegació, accés i ús pel lloc web de ANTONI MATAS OLIVERAS confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ANTONI MATAS OLIVERAS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ANTONI MATAS OLIVERAS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: 

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ANTONI MATAS OLIVERAS per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ANTONI MATAS OLIVERAS contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de el mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ANTONI MATAS OLIVERAS no es fa responsable de l’contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ANTONI MATAS OLIVERAS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació ANTONI MATAS OLIVERAS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

ANTONI MATAS OLIVERAS per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ANTONI MATAS OLIVERAS. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ANTONI MATAS OLIVERAS. 

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ANTONI MATAS OLIVERAS. Podrà visualitzar els elements de el portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ANTONI MATAS OLIVERAS.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre ANTONI MATAS OLIVERAS i l’usuari. 

ANTONI MATAS OLIVERAS disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures. 

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ANTONI MATAS OLIVERAS es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecte. ANTONI MATAS OLIVERAS té el seu domicili a BARCELONA, Espanya. 

Els contractes celebrats per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19 de maig de 2021